Svařování

Zajištujeme pro vás svařování metodami:

  • MAG/MIG
    Metoda obloukového svařování tavící se elektrodou v ocrahnném plynu.

  • TIG
    Metoda svařování za pomocí netavící se elektrody a ochranné atmosféry interního plynu.

  • MMA
    Metoda svařování pracující s obalenou elektrodou na principu hoření oblouku mezi základním materiálem a obalenou elektrodou.