Termovize budov

Dochází vám ke zbytečným ztrátám energie, vzniku plísní apod. ? Pomocí tzv. termokamery dokážeme pohlédnout na stavbu tak, jak by to pouhým okem nebylo možné. Pokud máte rodinný dům, byt a potýkáte se s problémy spojenými s unikem tepla, rádi vám pomůžeme.

Termovize v elektroenergetice

Termovizní měření umožnujě diagnostikovat měřené zařízení za plného provozu, navíc rychle a přesně. Diagnostika je schopna odhalit i malé odchylky od bezporuchového stavu a tím předejít pozdním a náročným opravám zařízení. Výsledná údržba a diagnostika zařízení je pak nejen snadnější, ale také méně finančně náročná.

Průmyslová termovize

Použití infračervené termografie v průmyslu nachází značné uplatnění především v oblasti diagnostiky výrobních strojů, linek a soustav. Vedle diagnostiky přehřívání a abnormálních teplot, lze detekovat tepelné úniky ze spojů teplovodů a potrubí, včetně detekce úniku plynů. Oblast průmyslové termovize zahrnuje také analýzu zatížení energetických zdrojů a rozvodů.